AANBOD

 

Robin Brouwer biedt methoden om bedrijven en organisaties te helpen ‘herbronnen’ ten aanzien van hun identiteit, visie, missie en organisatievorm. Hij doet dit door de maatschappelijke context te betrekken op de specifieke situatie van de bewuste organisatie of sector.

Zijn methode is confronterend en uitdagend omdat hij de organisatie een spiegel voorhoudt en de deelnemers meeneemt om over de schutting van het eigen milieu en de eigen ideologie te kijken.

Recent onderzoek uit de economie, criminologie, politieke- en sociale wetenschappen, filosofie, mediatheorie, organisatiekunde en psychoanalyse zijn geïntegreerd in de methode die hij hanteert.

Brouwer is gespecialiseerd in het zich inleven in verschillende maatschappelijke sectoren en neemt de deelnemers mee in een gezamenlijk onderzoek om de uitgangspunten en fundamenten van de eigen praktijk te onderzoeken en te bevragen. Participatie van de deelnemers (introspectie en zelfreflectie op de condities waar men in werkzaam is, als ook de samenleving waar men onderdeel van is) maakt deel uit van de methode.

 

SEMINARS
Seminars die bestaan uit een cursusprogramma toegesneden op de sector of organisatie waar deze voor bedoeld zijn. Vanuit een helikopterperspectief wordt de werkelijkheid van alledag geanalyseerd waardoor een niet-alledaags inzicht ontstaat. Tijdens deze seminars komt men tot een diagnose van de huidige manier van werken, produceren, communiceren en consumeren. Deze intensieve diagnose legt problemen bloot die de weg vrijmaken voor remedie en innovatie. De omvang van dit programma gebeurt in overleg met de opdrachtgever.

WORKSHOPS
Een intensievere variant van de seminars is de workshop. Hierin kunnen na diagnose op basis van een eerdere seminar concrete probleemsituaties in groepsverband worden onderzocht gericht op uitvoerbare oplossingen. De workshops bestaan uit minimaal vier bijeenkomsten.

BEDRIJFSTRAININGEN
Organisaties en bedrijven die naar aanleiding van de meegemaakte seminars of workshops hun medewerkers willen betrekken in een veranderingstraject, kunnen vanuit deze opzet trainingen aangeboden krijgen. Communicatietrainingen, competentie-ontwikkeling, strategisch advies en concepting en ook mediatrainingen behoren tot de mogelijkheden.

LEZINGEN
Voor verschillende organisaties en academische instellingen verzorgt Robin Brouwer lezingen over uiteenlopende onderwerpen die met de hedendaagse samenleving te maken hebben.

INDIVIDUEEL ADVIESconsultancy
Advies op maat vanuit dezelfde filosofie en methode zoals bij de seminars en workshops.

 

Wat u kunt verwachten:

-helderheid en feitelijkheid: een verhelderende eye opener die het zicht op uw manier van werken en leven voorgoed verandert.

-betrokkenheid en inspiratie: Vanuit een positieve grondhouding wordt u gemotiveerd om tot kritische (zelf) reflectie te komen op de alledaagse praktijk. Het elkaar confronteren met de realiteit van wie we zijn en wat we doen, inspireert om tot verandering te komen.

-de methode die tijdens de seminars en workshops gehanteerd wordt legt een bruikbare basis voor concrete veranderingen en verbeteringen van organisaties en maatschappelijke sectoren en kan men daarom beschouwen als de eerste stap op weg naar daadwerkelijke innovatie.

Print Friendly
© 2011 Robin Brouwer Collective Suffusion theme by Sayontan Sinha