site-5_header.jpg

Statement

 

Wij staan op een historisch kruispunt in onze geschiedenis. De twintigste eeuw en de cultuur en manier van leven die wij in enkele honderden jaren hebben opgebouwd, is ten einde. De Sloveense filosoof Slavoj Zizek kenmerkt ons huidige bestaan als “living in the end of times”.

In economie, bedrijfsleven, politiek en op terreinen als educatie en zorg, ervaren we momenteel hoe traditionele denkkaders en praktijken verouderd zijn. Binnen de samenleving, de democratische rechtsorde en op het terrein van de moraliteit, zijn wij in ideologische zin droog komen te staan.

Het ontbreekt ons aan langetermijnvisies en gemeenschappelijke idealen waarmee wij kunnen komen tot een proces van structurele innovatie zodat een humane samenleving mogelijk wordt.

Maatschappijfilosoof Robin Brouwer, gespecialiseerd in de structuurproblemen van deze tijd, formuleert een antwoord op de crises die zich thans in onze tijd aftekenen. Dit ‘Verhaal’ vertaalt hij naar concrete praktijksituaties in tal van deelsectoren van onze samenleving, zodat innovatie mogelijk kan worden. Door middel van seminars, trainingen en workshops helpt hij sectoren, bedrijven en overheden te herbronnen zodat zij tot een nieuwe identiteit kunnen komen.

Hij opereert vanuit een samenwerking met tal van professionals (collective) die tot uitwisseling willen komen over de mogelijkheden tot structurele verandering.

Alles begint bij bewustzijn: een bewustzijnstransformatie is onafwendbaar!

 

Zie; Nieuw Verhaal en Beyond the box

 

Print Friendly
© 2011 Robin Brouwer Collective Suffusion theme by Sayontan Sinha