AANBOD_header.jpg

Beyond the box

 

Beyond the box – Kritiek als methode om tot nieuwe strategieën te komen

Vaak spreekt men in organisaties en bedrijven van ‘out of the box denken’. Zonder het te beseffen blijven de meeste van dergelijke gesprekstechnieken heel veilig binnen de context die door de aanwezige bedrijfscultuur en de hedendaagse neoliberale samenleving worden gesteld. Allerlei vanzelfsprekendheden of algemeen veronderstelde waarheden over de vrijheid van de markt, individualiteit, over vooruitgang of met de tijd meegaan, worden niet ter discussie gesteld en begrenzen het denken.

Wie zijn positie wil kunnen bepalen moet de waarheden en dito praktijken van ons maatschappijsysteem en de sector of organisatie waarbinnen men functioneert, ter discussie durven stellen. Pas zo kan men komen tot een accuraat zelfbeeld en verkrijgt met inzicht over de veranderingen die momenteel in onze tijd plaats vinden. Maar, voor zelfkritiek is moed nodig. Vragen als ‘wat is ideaal leiderschap?’, ‘wat is een integer en authentiek product?’, wat zijn de daadwerkelijke wensen van klanten en burgers?’, kunnen pas gesteld worden wanneer we de neoliberale, hedendaagse context van ons handelen doorzien.

Robin Brouwer hanteert een kritische methode waarmee we de mythen van onze tijd leren herkennen. Allerlei schijnwaarheden over klanten, producten, markten, wet- en regelgeving, individualiteit, organisatievormen, vrijheid en democratie, die dagelijks te horen zijn in de media, beleidsnota’s en mission statements, worden door hem op basis van feitelijk onderzoek bevraagd en zo nodig ontmaskerd. Kritiek is de voorwaarde om tot denken en handelen te komen. Kritiek is het stellen van vragen waar zwijgen de norm is…

Beyond the box: op basis van deze methode krijgen we inzicht over de werkelijkheid achter de alledaagse verschijnselen, opinies en vooroordelen. Bruikbare strategieën en praktijken komen zo binnen handbereik.

Print Friendly
© 2011 Robin Brouwer Collective Suffusion theme by Sayontan Sinha