beyond-the-box_header.jpg

Collective

 

Collective…samenwerking

De samenleving bestaat uit individuen die elkaar nodig hebben, elkaar voeden met ideeen en inspireren met inzichten. De Franse filosofen Félix Guattari en Gilles Deleuze, die verschillende boeken samen schreven, zeiden over hun samenwerking dat ze hun boeken ‘met velen’ hadden geschreven. Hiermee benadrukken ze dat de inspiratie die men opdoet van anderen – zoals uit boeken of door een gesprek – onderdeel is van een proces dat daarmee feitelijk een collectief karakter heeft. We delen in opvattingen en ervaringen die om ons heen door anderen worden gedragen, maken onderdeel uit van een brede samenhang, een gemeenschappelijk proces.

De geschiedenis leert dan ook dat maatschappelijke verandering altijd een collectief karakter heeft en bovendien gestoeld is op ideologie. Dit geldt voor het ontstaan van democratie, vrijheid, vrouwenkiesrecht of de democratisering van het onderwijs. Vandaar dat het werken aan een andere inrichting van de samenleving om collectiviteit, samenwerking en geestverwantschap vraagt. Momenteel leven we in de tijd van het hyperindividualisme en hebben we weinig fiducie in de ander. We hebben weer collectieven nodig willen we iets aan onze wereld kunnen veranderen.

 

…samenwerking

Robin Brouwer opereert in een werkverband met meerdere professionals. Inspiratie en uitwisseling van kennis, maar ook het samen uitvoeren van opdrachten gebeurt in wisselende samenstellingen:

Comtab – communicatie/training bureau dat zich voor bedrijven en organisaties richt op competentieontwikkeling. Jikke de Ruiter van Comtab organiseert ook publieksseminars zoals het Leerhuis, in 2012 tussen januari en juni in Utrecht, samen met Robin Brouwer als spreker. Tevens ontwikkelden zij een programma: Filosofie voor Bedrijven dat zij aan organisaties en bedrijven aanbieden. Zie www.comtab.nl en www.jikkederuiter.nl

Ton Verlind – oud mediadirecteur van de KRO, Ton Verlind, heeft een media-advies bureau dat zich onder andere richt op strategisch advies en mediatrainingen. Met zijn blog reflecteert hij kritisch op hedendaagse ontwikkelingen in de media en de samenleving. Zie www.tonverlind.nl

Elodie Hiryczuk en Sjoerd van Oevelen zijn een beeldend kunstenaarsduo. Naast hun autonome werk als kunstenaars houden zij zich ook bezig met maatschappelijke vraagstukken. Samen met Hiryczuk en Van Oevelen organiseerde Robin Brouwer in oktober 2011 een seminar voor de kunstwereld op de Rietveld Academie te Amsterdam. In het najaar van 2012 publiceerden Van Oevelen en Brouwer samen over de stand van zaken in de hedendaagse cultuursector.  Zie www.hiryczukvanoevelen.net

ACTA Savety Professionals. Met Willem Schunselaar van ACTA werkt Robin Brouwer samen om te werken aan het realiseren van een Governance Code Veiligheid voor de bouwsector en proberen ze een vertrouwensbasis te leggen waaruit een mentaliteit- en cultuuromslag kan ontstaan. Zie: www.actasp.nl

De Nieuwe Liefde. Met debatcentrum De Nieuwe Liefde in Amsterdam organiseert Robin Brouwer vanaf september 2012 publieksavonden en cursussen die betrekking hebben op het vinden van alternatieven voor het hedendaagse maatschappijsysteem vanuit een nieuwe mentaliteit gebasseerd op vertrouwen, authenticiteit en samenwerking. Zie: www.denieuweliefde.com

Jelle Otten, advocaat en partner bij AKD advocaten. Jelle Otten is gespecialiseerd in bouw en vastgoed en is betrokken bij de realisatie van de Governance Code Veiligheid in de Bouwsector.  Zie: www.akd.nl

LiberticideLiberticide is een onafhankelijke en interdisciplinaire onderzoeksgroep die de grondpostulaten en imperatieven van het neoliberalisme onderzoekt, opgericht in 2005 door Tiers Bakker en Robin Brouwer. De disciplines economie, politieke- en sociale wetenschappen, mediatheorie, criminologie, theologie, filosofie en psychoanalyse maken onderdeel uit van het werkterrein. In 2008 verscheen bij Uitgeverij IJzer de eerste bundel: Liberticide. Kritische reflecties op het neoliberalisme (Tiers Bakker en Robin Brouwer). Deelnemers aan dit onderzoek zijn: Marc Schuilenburg, Alfred Kleinknecht (samen met C.W.M Naastepad en Servaas Storm), Koen Haegens, Marc De Kesel, Vasco Groeneveld, Merijn Oudenampsen, Simon de Boer, BAVO, Benda Hofmeyr, Robbert Veen, Philip Westbroek, Lorenzo Chiesa, Tiers Bakker en Robin Brouwer.

Dit jaar verscheen een tweede bundel bij IJzer met daarin bijdragen van o.a Govert Derix, Slavoj Zizek, Frans Winkens, Ronald van Raak, Femke Kaulingfreks, Pieter Lemmens, Marc De Kesel, Stijn Sieckelinck, Bernard Stiegler, Jonas Staal, Tiers Bakker en Robin Brouwer. Zie www.liberticide.nl

Utrecht Sustainability Institute. Robin Brouwer onderhoud ook contacten met het USI van Herman Wijffels. Zie: http://www.usi-urban.nl/

Print Friendly
© 2011 Robin Brouwer Collective Suffusion theme by Sayontan Sinha